Frevar KF – Nytt røykgassanlegg

Frevar KF skal byggge nytt røykgassanlegg det er ett sårt etterlengtet anlegg for Frevar.

Vi skal utføre grunnarbeider for dette prosjektet. Arbeidet består av gravearbeider, pelearbeider og betongarbeider.  Her skal det peles med både betongpeler pg stålkjernepeler. Det skal etableres fundamenter til silo, pipe og en frittbærende plate til prossesanleggt. Totalt vil det være 70t med armering og 300 kubikk med betong.