Grunn- og fundamentering for nye silofundamenter

Østfoldkorn SA skal bygge nytt silo anlegg, i den forbindelse skal vi utføre grunn- fundamentering og betongarbeider for deres nye siloanlegg.