Tangen II

Utvendig rehabilitering av boligblokk i Tistedal med 40 leiligheter.

Jobben består av betongrehabilitering av alle vegger og balkonger, etterisolering av alle yttervegger inkl ny kledning, isolering av tak inkl ny tekking samt bytting av alle vinduer og balkongdører. Alle balkonger får ny overflate og nytt rekkverk. Det monteres også nye beslag på alle fasader.

MOBY har som underentreprenør utført asbestsanering av gammel kledning

Consolvo utfører som UE all betongrehabilitering. Dette arbeidet er væravhengig, både i forhold til temperatur og vannpåkjenning. Dette er noe av årsaken til at bygget har stillas rundt hele som er delvis inntekket. Dette arbeidet ferdigstilles i høst.

Øst AS utfører for øvrig tømrerarbeider med egne håndtverkere og innleide ressurser.

 

Arbeidsområder: Større prosjekter

Anleggets adresse: Tangen 2, Tistedal

Oppdragsgiver: Tangen II Borettslag v/ HABO

Byggetid: sept. 2016 - april 2017

Kontraktsum: 11.677.000 eks. mva.

Større prosjekter