Grunn- og fundamentering for nye silofundamenter

Østfoldkorn SA skal bygge nytt silo anlegg, i den forbindelse skal vi utføre grunn- fundamentering og betongarbeider for deres nye siloanlegg.

Arbeidsområder: Større prosjekter

Anleggets adresse: Alvimveien 48, 1722 Sarpsborg

Oppdragsgiver: Østfold kornmagasin AS

Byggetid: 6 mnd.

Kontraktsum: 26 100 000,-

Større prosjekter