Svinesund Transportsenter

Arbeidene startet medio august 2016, og første del skal flyttes inn i 01.04.16.

Øst as har alle bygningsmessige arbeider foruten bærende stål og prefabrikkert betongelementer. Svinesund Transportsenter består så langt av tre bygg og et «truckdieselanlegg», men flere bygg er på tegnebrettet. Pr dd er byggene tette, og det pågår innvendige arbeider.

Se for øvrig https://www.ha-halden.no/svinesund-transportsenter for mer informasjon fra byggherren…

Arbeidsområder: Større prosjekter

Anleggets adresse: Svinesundparken 1, 1789 Berg i Østfold

Oppdragsgiver: Svinesund Transportsenter AS

Byggetid: 7 måneder

Kontraktsum: 19 899 000,-

Større prosjekter