PU- Boliger Spydeberg

Vi har fått i oppdrag av Indre Østfold Kommune med å bygge nye PU- Boliger i Spydeberg. Dette er et massivtre prosjekt som består av tre bygg med seks boenheter og et fellesbygg. Vi skal i tillegg til dette opprette et fint uteområde med tilhørende garasjer og uteboder.

Arbeidsområder: Større prosjekter

Anleggets adresse: Griniveien 29, 1820 Spydeberg

Oppdragsgiver: Indre Østfold Kommune

Byggetid: 8 mnd

Kontraktsum: kr 22 000 000,-

Større prosjekter