Brekkerødlia Halden

Her oppføres 8 tomannsboliger og 3 eneboliger. 1 enebolig og 1 tomannsbolig er ferdigstilt og overlevert 20.mai

Arbeidsområder: Boligbygging

Anleggets adresse: Brekkerød, Halden

Oppdragsgiver: Halden Boligbyggerlag

Boligbygging