Nytt Kontorbygg på Sørli

Utbygger er GG Gruppen
Ferdigstilt 1. Mai 2015

Arbeidsområder: Større prosjekter

Større prosjekter