Rakkestad kommune signerer kontrakt med Øst AS

Rakkestad kommune og Øst AS har signert kontrakt for prosjektet nye omsorgsboliger på Fladstad i Rakkestad. Kontrakten består av oppføring av 12 nye leiligheter fordelt på tre frittstående bygg, utvendige boder, avfallsbod og carporter. Omsorgsboligene skal bygges på en tomt ved Fladstad i Rakkestad.

Kontrakten ble inngått mellom daglig leder Bård Degnes og Kommunalsjef Jon Ådalen. Kommunen er meget fornøyde med å komme i gang med dette prosjektet, kommunen har ett stort behov for nye omsrogsboliger.

Vi har kommet godt i gang med prosjekteringen og gleder oss nå til å komme i gang med arbeidene.