Større prosjekter

Begbyåsen B4

  Begbyåsen B4 er et prosjekt utført for OBOS nye hjem. Prosjektet har bestått av parkeringskjeller og 63 leiligheter....
Les mer
Skrevet i Prosjekter, Større prosjekter |

Halden Helsehus – Utvendige arbeider

I samarbeid med Leif Grimsrud har vi signert kontrakt med Halden Kommune for de utvendige arbeidene i forbindelse med omgjøringen av Halden Helsehus. Vi skal utføre grunnarbeider for tilbyggene, bygge et nytt 2-etasjers parkeringshus, opparbeidelse av utvendig terreng og etablering av støttemurer...
Les mer
Skrevet i Prosjekter, Større prosjekter |

Halden Storsenter

Oppdraget omfatter detaljprosjektering og ombygging av Halden Storsenter. Det skal bygges om fra kjøpesenter til flerbrukshus. Med blant annet kino, bibliotek, familiens hus, Halden frivillighetssentral, ungdomsklubb, Edderkoppen Gavemakeri og driftsfunksjoner. Det totale arealet som skal ombygges ...
Les mer
Skrevet i Prosjekter, Større prosjekter |

Ombygning av Spydeberg Kommunehus

Vi har fått i oppdrag av Indre Østfold Kommune, om å rehabilitere og bygge om Spydeberg kommunehus om til nye lokaler for samlokalisering av NAV Indre Østfold. Her skal vi rehabilitere ca.2500m2 fordelt på 3 etasjer....
Les mer
Skrevet i Prosjekter, Større prosjekter |

PU- Boliger Spydeberg

Vi har fått i oppdrag av Indre Østfold Kommune med å bygge nye PU- Boliger i Spydeberg. Dette er et massivtre prosjekt som består av tre bygg med seks boenheter og et fellesbygg. Vi skal i tillegg til dette opprette et fint uteområde med tilhørende garasjer og uteboder....
Les mer
Skrevet i Prosjekter, Større prosjekter |

Lande Senter

Fasaderehabilitering og påbygg av nye inngangspartier samt innvendig ombygning av Lande Senter. Fasadene har blitt etterisolert og kledd med nye fasadeplater og alle vinduene er byttet ut. Det gamle inngangspartiet har blitt revet og erstattet med et nytt påbygg som også har WC/HCWC Innvendig har...
Les mer
Skrevet i Prosjekter, Større prosjekter |

Spar Momarken

Vi bygger ett frittsående bygg for Mo i Marken AS. Dette er et bygg som skal leies ut til Spar. Dette blir en flott bygg med lokalisering ved inngangsprotalen til Mysen. Bygget har en BRA på ca 1085 m2....
Les mer
Skrevet i Prosjekter, Større prosjekter |

Nygårdsåsen Felt B7

Vi bygger 2 stk leilighets blokker for Bokvalitet AS. Leilighetskompleksene består av 12 stk leiligheter, carporter og eget trimrom for beboere....
Les mer
Skrevet i Prosjekter, Større prosjekter |

Grunn- og fundamentering for nye silofundamenter

Østfoldkorn SA skal bygge nytt silo anlegg, i den forbindelse skal vi utføre grunn- fundamentering og betongarbeider for deres nye siloanlegg....
Les mer
Skrevet i Prosjekter, Større prosjekter |

Frevar KF – Nytt røykgassanlegg

Frevar KF skal byggge nytt røykgassanlegg det er ett sårt etterlengtet anlegg for Frevar. Vi skal utføre grunnarbeider for dette prosjektet. Arbeidet består av gravearbeider, pelearbeider og betongarbeider.  Her skal det peles med både betongpeler pg stålkjernepeler. Det skal etableres fundam...
Les mer
Skrevet i Prosjekter, Større prosjekter |