Større prosjekter

Lande Senter

Fasaderehabilitering og påbygg av nye inngangspartier samt innvendig ombygning av Lande Senter. Fasadene har blitt etterisolert og kledd med nye fasadeplater og alle vinduene er byttet ut. Det gamle inngangspartiet har blitt revet og erstattet med et nytt påbygg som også har WC/HCWC Innvendig har...
Les mer
Skrevet i Prosjekter, Større prosjekter |

Spar Momarken

Vi bygger ett frittsående bygg for Mo i Marken AS. Dette er et bygg som skal leies ut til Spar. Dette blir en flott bygg med lokalisering ved inngangsprotalen til Mysen. Bygget har en BRA på ca 1085 m2....
Les mer
Skrevet i Prosjekter, Større prosjekter |

Nygårdsåsen Felt B7

Vi bygger 2 stk leilighets blokker for Bokvalitet AS. Leilighetskompleksene består av 12 stk leiligheter, carporter og eget trimrom for beboere....
Les mer
Skrevet i Prosjekter, Større prosjekter |

Grunn- og fundamentering for nye silofundamenter

Østfoldkorn SA skal bygge nytt silo anlegg, i den forbindelse skal vi utføre grunn- fundamentering og betongarbeider for deres nye siloanlegg....
Les mer
Skrevet i Prosjekter, Større prosjekter |

Frevar KF – Nytt røykgassanlegg

Frevar KF skal byggge nytt røykgassanlegg det er ett sårt etterlengtet anlegg for Frevar. Vi skal utføre grunnarbeider for dette prosjektet. Arbeidet består av gravearbeider, pelearbeider og betongarbeider.  Her skal det peles med både betongpeler pg stålkjernepeler. Det skal etableres fundam...
Les mer
Skrevet i Prosjekter, Større prosjekter |

Busterudgata Vest BRL

Rehabilitering. Busterudgata Vest BRL består av 3 bygninger med totalt 97 leiligheter. Det skal byttes vinduer i alle leiligheter, nye leilighetsdører og oppgraderinger i korridorer med nytt belegg og maling. Inngangspartiene skal oppgraderes med nye takoverbygg. Totalt skal det skiftes ut 730 vin...
Les mer
Skrevet i Prosjekter, Større prosjekter |

Omsorgsboliger

Oppføring av nye omsorgsboliger i Rakkestad   Det skal føres opp 12stk leiligheter med tilhørende personalrom fordelt på 3 bygg. Dette er ett etterlengtet prosjekt for kommunen. Vi er godt i gang med prosjekteringen. Oppstart i løpet av høsten 2017 og ferdigstilles forsommer 2018. Dette e...
Les mer
Skrevet i Prosjekter, Større prosjekter |

Svinesund Transportsenter

Arbeidene startet medio august 2016, og første del skal flyttes inn i 01.04.16. Øst as har alle bygningsmessige arbeider foruten bærende stål og prefabrikkert betongelementer. Svinesund Transportsenter består så langt av tre bygg og et "truckdieselanlegg", men flere bygg er på tegnebrettet. ...
Les mer
Skrevet i Prosjekter, Større prosjekter |

Tangen II

Utvendig rehabilitering av boligblokk i Tistedal med 40 leiligheter. Jobben består av betongrehabilitering av alle vegger og balkonger, etterisolering av alle yttervegger inkl ny kledning, isolering av tak inkl ny tekking samt bytting av alle vinduer og balkongdører. Alle balkonger får ny overfla...
Les mer
Skrevet i Prosjekter, Større prosjekter |

Aremark skole

Full rehabilitering utvendig og innvendig inkludert flere tilbygg av gymsal, ungdomsskole, barneskole og SFO ved Aremark skole....
Les mer
Skrevet i Prosjekter, Større prosjekter |